Tomas Zackarias Westberg Tomas Zackarias Westberg

SYNTHARE 1–6 • SYNTH-KIDS 1–6

600 SEKThe books are bilingual (English/Swedish). Scroll down for information in English.

SVENSK BESKRIVNING:

SYNTHARE, DEL 1–6

Välj detta alternativ om du vill förboka hela serien med sex böcker. De böcker som redan finns färdiga skickas direkt, och de övriga vart efter de färdigställs.

För mer information om de enskilda böckerna, se respektive produktsida:

 • SYNTHARE, DEL 1 AV 6: SYNTHLUGGEN
 • SYNTHARE, DEL 2 AV 6: METAMORFOSEN
 • SYNTHARE, DEL 3 AV 6: FÖRSTA KYSSEN
 • SYNTHARE, DEL 4 AV 6: RÅSYNTHEN
 • SYNTHARE, DEL 5 AV 6: HERRE PÅ TÄPPAN
 • SYNTHARE, DEL 6 AV 6: [TTBA] Planerad utgivning 2017-10 • ENGLISH DESCRIPTION:

  SYNTH-KIDS, PART 1–6

  Choose this option if you wish to pre-order the full series of six books. The readily available books will be sent to you right away, and the rest as they are produced.

  For more information on the individual titles, see the respective product pages:

 • SYNTH-KIDS, PART 1 OF 6: SYNTH-POP HAIR
 • SYNTH-KIDS, PART 2 OF 6: METAMORPHOSIS
 • SYNTH-KIDS, PART 3 OF 6: FIRST KISS
 • SYNTH-KIDS, PART 4 OF 6: GOING HARDCORE
 • SYNTH-KIDS, PART 5 OF 6: KING OF THE HILL
 • SYNTH-KIDS, PART 6 OF 6: [TTBA] Planned release 2017-10